Cài đặt Google Analytic bằng Google Tag Manager 2

[Update:2020] Sử dụng Google Tag Manager để chạy mã Google Analytics

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mình cài đặt Google Analytics bằng Google Tag Manager. Việc này sẽ giúp website của bạn “sạch sẽ” hơn, thay vì bạn sẽ phải chèn code trực tiếp vào giao diện, hoặc cài đặt thêm Plugin, thì mọi thứ bạn cần làm chỉ là quản …

[Update:2020] Sử dụng Google Tag Manager để chạy mã Google Analytics Read More »